TRÄFFAVGIFT 2020.

Gäller för er som dyker upp på enstaka eller flera av årets träffar.

Vi hade, när årsmötet började, en tom kassa och kom fram till att det där med 20:-/träffen fungerar dåligt.
Det glöms bort eller så har folk inte pengar med sig.
Årsmötet beslöt att vi gör följande istället: Vi tar för år 2019 ut en 100-lapp/familj i träffavgift som då ska täcka alla årets träffar. Pengarna går till vår hemsida och till de träffar där vi bjuder på fika. Det kommer att läggas upp en lista på hemsidan på de personer som har betalat avgiften, se nedan.
Det kan också vara bra att veta att medlemsavgiften till ISF enbart går till ISF, alltså ingen del hamnar hos lokalavdelningarna, så vi är ekonomiskt helt fristående och måste bekosta alla avgifter (så som hemsidan etc) själva. Träffavgiften för varje år kommer att beslutas på årsmötet. Ju fler som bidrar desto billigare blir det året därpå.
Det går bra att betala in på Swedbank konto 8214-9, 4382630-4 alternativt swisha pengar till Bosse på telefonnummer 0707-230623. Glöm inte att skriva avsändare.

Årsmötet beslutade att träffavgiften gällande 2020 är 100 kr per familj.